ЦЕНОВНИК ПИЈАЧНИХ УСЛУГА

У наведене цене је урачунат порез на додату вредност у износу од 20%.

  • Резервација тезги без пијачарине
  • Резервација са пијачарином
  • Дневна пијачарина
  • Роба широке потрошње
  • Улазак празног возила
  • Огревно дрво
  • Кванташка пијаца
  • Сточна пијаца
  • Закуп пословног простора

Резервација тезги без пијачарине:
– Пијачна тезга у I зони месечна резервација 1.500.00
– Пијачна тезга у II зони месечна резервација 1,400.00
– Пијачна тезга у III зони месечна резервација 1,300.00
– Пијачни простор-месечно без пијачарине 2.200.00
– Резервација расхладне витрине од 1 метра 1.650.00
– Закуп рама без пијачарине 700.00

Резервација са пијачарином:
– Закуп бокса за продају бостана,резервација са месечним паушалом 7,500.00

Дневна пијачарина:
– Дневна пијачарина у I зони са рамом 350.00
Дневна пијачарина у I зони 300.00
– Дневна пијачарина у II зони 250.00
– Дневна пијачарина у III зони 200.00
Дневна пијачарина на коцки 400.00
Дневна пијачарина за расхладне витрине 350.00
Дневна пијачарина за сир, посуда до 10 кг. 150.00
Дневна пијачарина за сир, посуда до 20 кг. 250.00
Дневна пијачарина за сир, посуда преко 20 кг 400.00
Дневна пијачарина за кајмак 600.00

Роба широке потрошње
– продајно место (пијачни простор од 4м2), са пијачарином 2.800.00
– дневна пијачарина за робу широке потрошње и занатске производе 250.00
тезга са сандуком на робној пијаци-прва тезга у 5,850.00
– закупу-резервацији са месечним паушалом
надграђена (затворена) тезга у габариту пијачне тезге- 6,250.00
– прва тезга у закупу-резервацији са месечним паушалом
надграђена (затворена) тезга ван габарита пијачне тезге- 6,750.00
– прва тезга у закупу-резервацији са месечним паушалом
Пијачни простор за робу широке потрошње – 1,500.00
– коцка, месечни закуп са пијачарином

УЛАЗАК ПРАЗНОГ ВОЗИЛА
Улазак празног путничког возила 50.00
Улазак празног путничког возила-месечна резервација 600.00
Улазак празног теретног возила и комбија (до 5 тона носивости) 200.00
Улазак празног теретног возила и комбија (до 5 тона носивости) месечна рез. 950.00
Улазак празног теретног возила (преко 5 тона носивости) 400.00
Улазак празног теретног возила (преко 5 тона носивости)-месечна резервација 2,000.00

ОГРЕВНО ДРВО
Улазак теретног возила са огревним дрвима (преко 5 тона носивости) 1.400.00
Улазак теретног возила (мање од 5 тона носивости) са огревним дрвима 700.00
Улазак теретног возила ( до 2 тоне носивости ) са огревним дрвима 300.00

Кванташка пијаца
– дневна резервација простора за кванташку пијацу, без пијачарине 200.00
– месечна резервација простора за кванташку пијацу, без пијачарине 4.700.00
Висина дневне пијачарине је 4% од вредности робе, а не мање од 250.00
Цена мерења на колској ваги – динара по тони (бруто) 25.00

Сточна пијаца:
– ситна стока до 30 кг. (прасићи, јарићи, јагњићи) пијачарина по комаду 70.00
– стока средње величине до 100 кг. (свиње, овце, козе) пијачарина по комаду 100.00
телићи, ждребад, магарци, до 250кг. пијачарина по комаду 200.00
– краве, бикови, коњи, преко 250кг. пијачарина по комаду 250.00

Цене коришћења ваге су исте као и цене уласка на Сточну пијацу-Пијачарина по комаду и врсти стоке

Закуп пословног простора
локали у власништву ЈП „Пијаца“, по м2 500.00
– локали у власништву закупца пословног простора, по м2 100.00
– закуп пословног простора испред локала или киоска (од 4м2) за излагање робе 6.400.00
– закуп магацинског, пословног и пијачног простора по м2 200.00

Овај ценовник се примењује по добијању сагласности оснивача

В.Д. Директор
Милан Стојковић

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *