Početna strana | O nama | Kontakt | Struktura | Cenovnik | Mapa lokacija | Leskovac

Leskovac

Geografski položaj
  Grad Leskovac nalazi se na jugu Srbije u leskovačkoj kotlini. Leži u dolini Južne Morave na glavnim evropskim drumskim i železničkim koridorima.Ima umereno kontinentalnu klumu sa prosečnom godišnjom temperaturom od  11.2 stepena C.

Kratka istorija Leskovca
Najstariji tragovi o postojanju urbanog naselja na teritoriji  grada potiču sa arheološkog lokaliteta na brdu Hisar i datiraju iz 14.veka p.n.e. na prelasku iz bronzanog u gvozdeno doba .  U antičkom periodu ovo područje bilo je u sastavu rimske provincije Gornje Mezije. U srednjem veku ova oblast deo je Nemanjine Srbije, a  posle dolaska Turaka deo Turskog carstva. Za vreme vladavine Turaka bilo je više buna i ustanaka koje su ugušene u krvi. Godine 1877.grad je konačno  oslobodjen turskog ropstva. Posle oslobodjenja grad počinje da raste i razvija se. Krajem 19. i početkom 20.veka počinje razvoj industrije i trgovine tako da izmedju dva svetska rata postaje najrazvijeniji grad juga Srbije,zbog čega je nazvan ' Srpski Mančester'. Ubrzani razvoj grada zaustavljen je  sa početkom rata i oupacije, a najteža razaranja grad je pretrpeo u savezničkom bombardovanju 6.9.1944.god. Tom prilikom poginulo je nekoliko hiljada gradjana i razoren veliki deo stambenog finda i industrijskih preduzeća.Posle rata i obnove zemlje dolazi do brzog razvoja pre svega tekstilne industrije tako da Leskovac ponovo postaje jedan od razvijenijih gradova u zemlji.

Leskovac danas
Opština Leskovac zauzima površinu od 1.025 km2. Ukupan broj stanovnika u 144 naseljena mesta,iznosi 156.252 stanovnik (popis iz 2002.godine). U gradskim naseljima (Leskovac, Vučje, Grdelica), živi 68.826, a u ostalim naseljima 87.426 stanovnika. Prosečna gustina naseljenosti je 55 st. na km2.r    Pre više od 50 godina u Leskovcu je otvoren medjunarodni Sajam tekstila i tekstilnih mašina,a danas se u gradu održava više sajamskih manifestacija.Privreda grada je u fazi tranzicije,privatizacija društvenih preduzeća je u toku pa se očekuje uspešan oporavak vodećih privrednih grana. Okolina Leskovca poznata je po razvijenoj poljoprivrednoj proizvodnji a naročito po povrtarstvu. Poljoprivredni proizvodi iz ovog kraja prodaju  se na pijacama širom Srbije. Leskovac je grad mladih. Na Tehnološkom fakultetu i  nekoliko viših škola studira veliki broj studenata, a srednje i osnovne škole pohadja oko 17.000 učenika. Leskovac je i grad sporta. Sportisti Leskovca uspešno se takmiče  na saveznom i repubičkom nivou,a neki su osvajali medalje i na medjunarodnim takmičenjima. Brojni istorisjki spomenici u gradu i okolini kao i atraktivne turističke lokacije preduslov su za još brži razvoj turizma u budućnosti.

 

 

Copyright © 2008 JP Pijaca Leskovac :: Hosted by IT Net ::