Početna strana | O nama | Kontakt | Struktura | Cenovnik | Mapa lokacija | Leskovac

Cenovnik pijačnih usluga

- Preuzmite cenovnik usluga u PDF formatu - Cenovnik pijačnih usluga (PDF)

Poljoprivredni proizvodi
Cena 
-
Južno voće ( tezga sa sandukom ) , mesečni paušal 
4.930,00
-
koštičavo voće tezga sa sandukom , mesečni paušal
4.930,00
-
konzumna jaja ( tezga sa sandukom ), mesečni paušal
4.930,00
-
ostali poljoprivredni proizvodi ( tezga sa sandukom )mes.paušal,(01.11.-31.03.)
3.290,00
-
mleko i mlečni proizvodi (rashladna vitrina od 2 metra) mesečni paušal
4.790,00
-
mleko i mlečni proizvodi (rashladna vitrina od 1 metra) mesečni paušal
2.650,00
-
zakup pijačnog prostora za bostan 2m (boks) mesečni paušal
5.830,00
Rezervacija tezgi bez pijačarine :
-
tezga sa sandukom za polj. proizvode
1.000,00
-
tezga bez sanduka za polj. proizvode 
800,00
-
tezga sa sandukom zaprirodno i veštačko cveće 
1.000,00
-
pijačni prostor- mesečno bez pijačarine
1.660,00
-
rezervacija rashladne vitrine od 1 metra
1.160,00
-
metalni ram za poljoprivredne proizvode
1.020,00
Dnevna pijačarina 
-
Fiksna dnevna pijacarina za poljoprivredne proizvode-tezga od 01.11.do 28.02.
106,00
-
Fiksna dnevna pijacarina za poljoprivredne proizvode-tezga od 01.03.do 31.10.
159,00
-
Fiksna dnevna pijačarina za juzno voće i jaja - tezga .
180,00
-
Fiksna dnevna pijacarina za prirodno I vestacko cvece na specijalizovanim cvetnim tezgama
90,00
-
Dnevna pijacarina za prirodno cvece  6% a ne manje od 150 din
-
pijačarina za mlečne proizvode - 6% od vrednosti robe ali ne u manjem iznosu od 100,00 dinara
-
Pijačarina na kocki-6% od vrednosti robe, a ne manje od 150,00 dinara
Roba široka potrošnje
-
prodajno mesto ( pijačni prostor od 4m2) , sa pijačarinom
2.120,00
-
dnevna pijačarina za robu široke potrošnje i zanatske proizvode 
159,00
 
tezga sa sandukom na robnoj pijaci-prva tezga u
159,00
-
zakupu-rezervaciji sa mesečnim paušalom
4.650,00
-
tezga sa sandukom na robnoj pijaci-ostale tezge u
4.650,00
-
zakupu-rezervaciji sa mesečnim paušalom ( druga il više )
5.035,00
-
nadgrađena ( zatvorena) tezga u gabaritu pijačne tezge -
5.035,00
-
prva tezga u zakupu- rezervaciji sa mesečnim paušalom
5.035,00
-
nadgrađena ( zatvorena) tezga u gabaritu pijačne tezge -
5.035,00
-
druga i ostale tezge u zakupu- rezervaciji sa mesečnim paušalom
5.400,00
-
nadgrađena ( zatvorena) tezga van gabarita pijačne tezge -
5.400,00
-
prva tezga u zakupu- rezervaciji sa mesečnim paušalom
5.400,00
-
nadgrađena ( zatvorena) tezga van gabarita pijačne tezge -
5.400,00
-
druga i ostale tezge u zakupu- rezervaciji sa mesečnim paušalom
5.790,00
Sezonski zakup tezgi :
 
za polj.proizvode sa pijačarinom  sa sandukom 01.04.-31.10.
4.790,00
Kvantaška pijaca :
-
ulazak praznog putničkog vozila 
28,00
-
ulazak praznog kombija
34,00
-
ulazak praznog teretnog vozila  
159,00
 
ulazak praznog teretnog vozila od 1.5 do 5 t. 
230,00
 
ulazak praznog teretnog vozila preko 5 t.
315,00
-
dnevna rezervacija prostora za kvantašku pijacu, bez pijačarine
125,00
-
mesečna rezervacija prostora za kvantašku pijacu, bez pijačarine
3.600,00
 
Visina dnevne pijačarine je 4% od vrednosti robe , a ne manje od 150,00 dinara
Stočna pijaca :
-
sitna stoka do 30 kgr.( prasići ,jarići, jagnjići ) pijačarina po komadu
53,00
-
stoka srednje veličine do 100 kgr.(svinje, ovce, koze) pijačarina po komadu
85,00
-
telići, ždrebad, magarci, do 200 kgr. pijačarina po komadu
105,00
 
telići, ždrebad, magarci, do 250 kgr. pijačarina po komadu
145,00
-
krave, bikovi, konji, preko 250 kgr.pijačarina po komadu
200,00
-
ulazak praznog putničkog vozila 
28,00
-
ulazak praznog kombija
34,00
 
ulazak praznog teretnog vozila  do 1,5 t.
159,00
 
ulazak praznog teretnog vozila od 1.5 do 5 t. 
230,00
 
ulazak praznog teretnog vozila preko 5 t.
315,00
 
Cene korišćenja vage su iste kao i cene ulaska na Stočnu pijacu-Pijačarina po komadu i vrsti stoke
 
Pijačarina za ogrevno drvo,tehničko drvo i ostalu robu iznosi kao i na k vantaškoj pijaci 4% od vrednosti robe.
Zakup poslovnog prostora
-
lokali u vlasništvu JP "Pijaca" , po m2 
375,00
-
lokali u vlasništvu zakupaca poslovnog prostora po m2
62,00
-
zakup prostora ispred lokala ili kioska (od 4m2) za izlaganje robe
4.880,00
-
zakup magacinskog prostora po m2
159,00
-
zakup pos.prostora na Stočnoj pijaci ( dnevno, samo subotom) po mestu
1.590,00
U navedene cene je uračunat Porez na dodatu vrednost u iznosu od 18%
JP "Pijaca" Leskovac
Direktor
Lazarević Vladimir,dipl.ecc.
Copyright © 2008 JP Pijaca Leskovac :: Hosted by IT Net ::